Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, kuskon.com(“site”) sitesinin sahibi ve işletmecisi Ziver Can Kuşkon (Yetkili”) ile kuskon.com(“Kuşkon 3D Stüdyo”) internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Yetkili: Ziver Can Kuşkon’u,

Site: kuskon.com’u,

Üye(ler): Siteye giriş yapan kullanıcılar ile siteye yetkili tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Sitede sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

Sisteme Giriş Bilgileri : Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Siteye erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

Gizlilik Politikası: Siteler’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Siteye ücretli üyelik esnasında ve bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

Kurs Paketleri: Üye tarafından satın alınan ve diğer kurs paketlerine erişim sağlamayan, içerisinde eğitim modülleri bulunan paketi

ifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, kuskon.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin(eğitim modüllerini), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. Hak ve Yükümlülükler

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Kuşkon 3D Stüdyo’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kuşkon 3D Stüdyo’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üye, modüllerde ve paketlerde bulunan örnek medya öğelerini, öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

Üyelerin, site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Kuşkon 3D Stüdyo’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Kuşkon 3D Stüdyo’nun maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.Üye, üyelik bilgilerindeki değişikliklerin gerçeğe uygun olduğunu ve tüm sorumluluğunu aldığını kabul,beyan ve taahhüt eder. Kuşkon 3D Stüdyo’nun, Üyeler tarafından Siteye iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK SİSTEMİ

Her site üyesi, “e-posta adresi” ile “şifre”ye sahip olur.

“e-posta adresleri” her üyeye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı üyeler tarafından kullanılamaz.

Her kullanıcının Kuşkon 3D Stüdyo üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Kuşkon 3D Stüdyo, talep üzerine kullanıcının Kuşkon 3D Stüdyo sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Kuşkon 3D Stüdyo şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Üye, paket satın aldıktan ve ücreti tahsil edildikten sonra derhal siteye erişimi sağlanır ve satın aldığı paket veya paketler kendisine internet üzerinden teslim edilmiş olur. Üye eğitim modüllerinden yalnızca internet üzerinden faydalanacaktır, kendisine herhangi bir fiziksel ürün gönderilmeyecek olup, üye bunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, satın aldığı paket içerisinde yer alan modüllerin, erişimine hak kazanmakla birlikte, site politikası gereği modüllerin sitede yayınlanma periyodunu kabul etmektedir. Site modülleri aksi belirtmediği sürece birer hafta arayla paketlere yüklenmektedir.

Kuşkon 3D Stüdyo, üyelerini Kuşkon 3D Stüdyo sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Kuşkon 3D Stüdyo üyelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Kuşkon 3D Stüdyo sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kuşkon 3D Stüdyo sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kuşkon 3D Stüdyo, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu gizlirapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Üyeler, Kuşkon 3D Stüdyo’nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kuşkon 3D Stüdyo doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin kurallara ve sözleşmeye aykırı davranması halinde, Kuşkon 3D Stüdyo’nun gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.

Her üye, Kuşkon 3D Stüdyo ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kuşkon 3D Stüdyo’nun ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kuşkon 3D Stüdyo doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kuşkon 3D Stüdyo’nun Hak ve Yükümlülükleri

Kuşkon 3D Stüdyo, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Kuşkon 3D Stüdyo bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Kuşkon 3D Stüdyo’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kuşkon 3D Stüdyo tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Kuşkon 3D Stüdyo tarafından yapabilir. Kuşkon 3D Stüdyo tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kuşkon 3D Stüdyo’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Kuşkon 3D Stüdyo’nun yölendirme yapılan sitelerin içeriğini Kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Kuşkon 3D Stüdyo, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı “Site”nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve “Site”ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde “Üye”nin yaşayacağı sorunlardan “Kuşkon 3D Stüdyo” sorumlu tutulamaz.

5. Üyeliğin Özel Şartları

Belirli bir ücret karşılığında üye olunması neticesinde üyeler siteye erişim ve kullanım hakkı kazanır.Üye sitede yer alan kurs paketlerinden dilediğini satın alarak eğitim modüllerinden faydalanabilir.Üye sadece satın aldığı kurs paketi içerisinde yer alan eğitim modüllerine erişebilir, ancak bu durum diğer kurs paketlerini de satın almasına engel değildir.Ücret tahsil edilirken “Üye”nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan “Kuşkon 3D Stüdyo” sorumlu değildir. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, Kuşkon 3D Stüdyo’nun herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.

“Kuşkon 3D Stüdyo” üyelik satın alan her “Üye” için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, [email protected] adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Kuşkon 3D Stüdyo’ya aittir.

6. Üyelik İptali

Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 3 gün içerisinde sebep bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Kuşkon 3D Stüdyo Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Üyeliği iptal edecektir. 3 günden fazla süre geçtikten sonra iade talepleri kabul edilmeyecektir.Bunun dışından herhangi bir sebeple üyeliğini iptal eden üye, siteye tekrar üye olması halinde üyelik ücretini ödemekle yükümlüdür.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Kuşkon 3D Stüdyo’nun telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Kuşkon 3D Stüdyo’ya ait ve/veya Kuşkon 3D Stüdyo tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Kuşkon 3D Stüdyo Hizmetleri’ni, ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Kuşkon 3D Stüdyo’ya erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kuşkon 3D Stüdyo’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Kuşkon 3D Stüdyo’nun fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

“Site”de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal “Kuşkon 3D Stüdyo”nun izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel mecralarda yayınlanamaz.

Kuşkon 3D Stüdyo’nun; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Kuşkon 3D Stüdyo’nun fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Kuşkon 3D Stüdyo ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

Kuşkon 3D Stüdyo, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kuşkon 3D Stüdyo işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kuşkon 3D Stüdyo için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kuşkon 3D Stüdyo’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kuşkon 3D Stüdyo’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Kuşkon 3D Stüdyo’nun Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Kuşkon 3D Stüdyo’nun kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Kuşkon 3D Stüdyo’ya yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul(Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Kuşkon 3D Stüdyo, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kuşkon 3D Stüdyo’nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

13. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

x
>